• consulting.shpk@gmail.com
 • infoconsultingshpk@gmail.com
 • +377 44 230 049

Rreth Nesh

Kush jemi ne?

Consulting Group LLC është themeluar si kompani për udhëheqjen e financave dhe kontabilitetit,në Kosovë, më 13.03.2013. Consulting Group LLC është me një staf të përgatitur në universitete prestigjioze vendore dhe të jashtme, me një menaxhment bashkëkohor që është i gatshëm t’i pranojë sfidat të ndryshme.

Misioni

Misioni i “Consulting GroupL.L.C” është të ofrojë shërbim cilësore për klientë në sektorin e Financave dhe Kontabilitetit po ashtu dhe këshilla për qështje të ndryshme në sferën e ekonomisë dhe të biznesit vendore dhe ndërkombëtar

Visioni

Visioni i “Consulting GroupL.L.C” të jetë qendër e shërbimeve cilësore ne rajon dhe jashtë.

Consulting Group LLC është themeluar si kompani për udhheqjen e financave dhe kontabilitetit në Kosovë, më 13.03.2013
2018

Raporti në kohë reale

2018

Në hap me kohën

100

Klient të lumtur

Shërbimet

Shërbime Kontabiliteti

 • - Mbajtja e librave të blerjes dhe të shitjes.
 • - Rregullimi i deklaratës mujore të TVSH – së dhe raportimi në ATK.
 • - Përgatitja e raportit mujor të kontributeve dhe tatimit në pagë dhe raportim në ATK.
 • - Përgatitja e raportit mujor të deklaratës për tatim në burim ( qera ) dhe raportim në ATK.
 • - Përgatitja e Tremujorit dhe raportimi në ATK .
 • - Regjistrimi i punëtorëve të rinj dhe raportim në ATK.
 • - Përgatitja e pasqyrave financiare (bilanc dhe pasqyre te ardhura shpenzime) mujore .
 • - Përgatitja e Bilancit të gjendjes.
 • - Regjistrimi i aseteve dhe amortizimin e tyre në përputhje me ligjin mbi amortizim.
 • - Rrjedhja e keshit.
 • - Përgatitja dhe mbyllja e bilancit vjetor dhe raportim në ATK.

Hapja e biznesit

 • - Mbajtja e librave të blerjes dhe të shitjes.
 • - Rregullimi i deklaratës mujore të TVSH – së dhe raportimi në ATK.
 • - Përgatitja e raportit mujor të kontributeve dhe tatimit në pagë dhe raportim në ATK.
 • - Përgatitja e raportit mujor të deklaratës për tatim në burim ( qera ) dhe raportim në ATK.
 • - Përgatitja e Tremujorit dhe raportimi në ATK .
 • - Regjistrimi i punëtorëve të rinj dhe raportim në ATK.
 • - Përgatitja e pasqyrave financiare (bilanc dhe pasqyre te ardhura shpenzime) mujore .
 • - Përgatitja e Bilancit të gjendjes.
 • - Regjistrimi i aseteve dhe amortizimin e tyre në përputhje me ligjin mbi amortizim.
 • - Rrjedhja e keshit.
 • - Përgatitja dhe mbyllja e bilancit vjetor dhe raportim në ATK.

Këshilla tatimore

 • - Mbajtja e librave të blerjes dhe të shitjes.
 • - Rregullimi i deklaratës mujore të TVSH – së dhe raportimi në ATK.
 • - Përgatitja e raportit mujor të kontributeve dhe tatimit në pagë dhe raportim në ATK.
 • - Përgatitja e raportit mujor të deklaratës për tatim në burim ( qera ) dhe raportim në ATK.
 • - Përgatitja e Tremujorit dhe raportimi në ATK .
 • - Regjistrimi i punëtorëve të rinj dhe raportim në ATK.
 • - Përgatitja e pasqyrave financiare (bilanc dhe pasqyre te ardhura shpenzime) mujore .
 • - Përgatitja e Bilancit të gjendjes.
 • - Regjistrimi i aseteve dhe amortizimin e tyre në përputhje me ligjin mbi amortizim.
 • - Rrjedhja e keshit.
 • - Përgatitja dhe mbyllja e bilancit vjetor dhe raportim në ATK.

SOFTWERËT E APLIKUESHME

Alpha Business

Alpha Business është program financiar për bizneset e mesme dhe të mëdha. Ky program ndihmon në administrimin e financave, shitjeve,

më shumë

AlphaWeb Buiness

AlphaWeb Business është program i plotë financiar për bizneset me një ose shumë degë, brenda dhe jashtë Shqipërisë. Ky program përfshin të

më shumë

Alpha Pos

AlphaPos-i është program për administrimin me lehtësi të pikave të shitjes me shumicë e pakice, si dhe për të gjitha njësitë që tregtojnë

më shumë